Care

Tel: UK: 020 8992 4978

   

Long term care is available for all elderly Polish people in a comfortable environment.  There is freshly cooked Polish food, Polish-speaking care staff and Polish language TV.  We have regular concerts and other entertainments for residents, and there is a Mass celebrated in Polish each week.
 
We are not licenced for nursing care, but great efforts are made to maintain longer-term residents in our home whenever possible as we know that change can be detrimental to frail people

Opieka długo-terminowa
Ofiarujemy polskim seniorom opiekę długoterminową w dogodnych warunkach. Zatrudniamy polsko-języczny personel opiekunczy, prowadzimy polską kuchnię. Istnieje możliwość ogladania polskiej telewizji. Regularne organizujemy koncerty i inne rozrywki dla rezydentów. Raz w tygodniu jest odprawiana Msza w języku polskim.

Dom prowadzony jest jako zakład opiekuńczy. Nie mniej staramy sie rozszerzać zakres świadczeń opiekunczych i pielęgnacyjnych wobec długoterminowych rezydentów z uwagi na niekorzystne zmainy, jakie może spowodować przeniesienie starszych osób.


 
Respite Care is a particular specialism of Kolbe House.  We can usually offer short-term care, say for periods of one or more weeks.  Respite residents are welcome to join in with all the activities held in the house.  Respite care is sometimes a way for a potential long-term resident to sample our life and to discover the quality of our care before long-term care becomes necessary.
 
We charge a weekly fee for respite care based on the size of room available; details of our charges can be obtained from the Manager

Krótko terminowa - stacjonarna opieka zastępcz
Specjalizujemy się takżę w krótkoterminowej stacjonarnej opiece zastępczej. Umożliwiamy pobyt rezydentów w zależności od potrzeb od kilku dni do kilku tygodni. Tego typu opieka pozwala rodzinie lub stałym opiekunom na skorzystanie z wakacji lub innego odpoczynku. Poza tym może też pomóc starszej osobie w przyjrzeniu się warunkom i funkcjonowaniu domu i ułatwić w przyszłości decyzję o opiece długoterminowej. W czasie pobytów krótkoterminowych rezydenci są zachęcani do udziału w różnych zajęciach, imprezach i rozrywkach.

Opłata za zastępczą opiekę krótkoterminową zależna jest od jakości pokoju. Szczegóły dotyczące opłat można uzyskać w kierowniczki domu.


   
   
   

Kolbe House
Kolbe House Frontage

Sun Lounge
Sun Lounge

CARE QUALITY COMMISSION REPORT

         
Copyright © 2013 Kolbe House Society.