Tel: UK: 020 8992 4978

  Kolbe House is an independent residential care home for the elderly from Polish and other Central European backgrounds.

Kolbe House is a Polish residential care home for the elderly in London. It provides long-term and respite care and is independent, with charitable status.Kolbe House jest samodzielnym domem opieki dla starszych osób pochodzenia polskiego, lub z innych krajów Europy Srodkowej.
Kolbe House jest instytucja charytatywna przeznaczona dla rezydentów chcacych zamieszkac u nas na stale lub chwilowo.

       Care Quality Commision report      

Copyright © 2013-2021 Kolbe House Society.