Opieka długo-terminowa
Ofiarujemy polskim seniorom opiekę długoterminową w dogodnych warunkach. Zatrudniamy polsko-języczny personel opiekuńczy, prowadzimy polską kuchnię. Istnieje możliwość oglądania polskiej telewizji. Regularne organizujemy koncerty i inne rozrywki dla rezydentów. Raz w tygodniu jest odprawiana Msza w języku polskim.

Dom prowadzony jest jako zakład opiekuńczy. Nie mniej staramy sie rozszerzać zakres świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych wobec długoterminowych rezydentów z uwagi na niekorzystne zmiany, jakie może spowodować przeniesienie starszych osób.

Krótko terminowa – stacjonarna opieka zastępcza
Specjalizujemy się także w krótkoterminowej stacjonarnej opiece zastępczej. Umożliwiamy pobyt rezydentów w zależności od potrzeb od kilku dni do kilku tygodni. Tego typu opieka pozwala rodzinie lub stałym opiekunom na skorzystanie z wakacji lub innego odpoczynku. Poza tym może też pomóc starszej osobie w przyjrzeniu się warunkom i funkcjonowaniu domu i ułatwić w przyszłości decyzję o opiece długoterminowej. W czasie pobytów krótkoterminowych rezydenci są zachęcani do udziału w różnych zajęciach, imprezach i rozrywkach.

Opłata za zastępczą opiekę krótkoterminową zależna jest od jakości pokoju. Szczegóły dotyczące opłat można uzyskać w kierowniczki domu.